Däcken bidrar till det buller en förbipasserande bil genererar. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön.Vad EU-märkningen av däckbuller mäter

EU-klassen för det yttre däckbullret i decibel.

Eftersom de flesta inte är bekanta med decibelvärden visas även bullerklassen. Detta visar däckets bullernivå i förhållande till de kommande europeiska gränsvärdena för däckbuller.

1 svart våg: Tyst (3 dB eller mer under det framtida europeiska gränsvärdet)
2 svarta vågor: Rimlig (mellan det framtida europeiska gränsvärdet och 3 dB under)
3 svarta vågor: Bullrig (över det framtida europeiska gränsvärdet)

Ljudnivån i decibel mäts med hjälp av en logaritmisk skala. Detta innebär att en ökning med endast några få decibel motsvarar stor skillnad i bullernivå. En ökning på endast 3 dB innebär därför en fördubbling av den bullernivå som ett däck avger.

Fundera över hur många tusen bilar som kör på våra vägar varje dag. Om alla dessa bilar hade haft däck med lägre bullernivåer, hur mycket tystare skulle inte våra samhällen och städer kunna vara?