(hic)Hydro Intake cleaner.
Pris 3500 kr + olja och oljefilter.

Komplett rengöring av motornsinsug och Egr system.
Dieselbilar blir ofta igensatta med sot och koks i Egr systemet vilket leder till krångel med avgasrening .Motorns bränsle-,olje-och luft-system rengörs av all förorening och motorn får maximal effekt och prestanda. Förhindrar dyra reparationer samt spar bränsle och reducerar utsläpp.
Total service av din motor.
Vi utför Hydro intake claeaner service. Motorns bränsle-,olje-och luft-system rengörs av all förorening och motorn får maximal effekt och prestanda. Förhindrar dyra reparationer samt spar bränsle och reducerar utsläpp.
Vi utför även invändig rengöring av motorer med hydrogengas samt addaptiv. -Vätgasen går in i motorn och tar med sig all sot, men det kan även finnas föroreningar i smörjsystemet eller i bränslesystemet som orsakar problem. Därför tillför vi även ett rengörande additiv till bränsletanken som rengör allt fram till spridarna. Vi använder ett additiv till motoroljan både före och efter oljebytet.
Hur ofta tycker du verkstaden bör rekommendera att kunden gör en motorrengöring?
– Ju sämre körmönster man har desto oftare bör man göra rent i motorn. Men oavsett hur bilen körs så bör man rekommendera som längst 6000 mils intervall.
Vilka problem bör man förslagsvis upplysa kunden om att den slipper om den kostar på en motorrengöring?
– Ett problem med alla moderna motorer är att kompressionen sjunker med tiden på grund av att friktionen mellan kolv och kolvring blir för hög då det är för mycket smuts. Då blir det ett tryck nedåt i motorn, så att motoroljan slungas in i förbränningsrummet. Detta är orsaken till att EGR-ventilen går sönder. På detta sätt behandlar orsaken till symptomen, i stället för bara symptomen som man gör när man enbart byter EGR-ventilen.
Och om kunden fått en motorrengöring av bilen och det ändå visar sig att EGR-ventilen måste bytas?
– Då är det ändå inte förgäves, för rengöringen tar bort orsaken till att EGR-ventilen slutade fungera.